Institutul Medico-Militar

ANUNȚURI
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de
personal civil contractual din Institutul Medico-Militar


17.04.2024: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție de personal civil contractual de "Muncitor Calificat I (bucătar)" şi "Muncitor Calificat I (ospătar)" în "Popotă Studenţi" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 09.05.2024
Rezultat final concurs Muncitor Calificat I (ospătar) 13.05.2024 
Rezultat proba practică Muncitor Calificat I (bucătar) 15.05.2024
Rezultat proba interviu Muncitor Calificat I (bucătar) 22.05.2024

20.03.2024: Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, program de lucru de 8 ore/zi/40 ore/săptămână, personal civil contractual, de "Referent de specialitate gradul III", compartiment personal militar, microstructura personal la U.M. 02122 Bucureşti
Rezultat selectie dosare 11.04.2024
Rezultat proba scrisă 17.04.2024
Rezultat contestaţie proba scrisă 19.04.2024
Rezultat proba interviu 23.04.2024
Rezultat final concurs 26.04.2024

28.04.2023: Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, program de lucru de 8 ore/zi/40 ore/săptămână, personal civil contractual, de "Referent de specialitate gradul I", compartiment personal militar, microstructura personal la U.M. 02122 Bucureşti
Suspendare concurs 16.05.2023

04.04.2023: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, de personal civil contractual de "Şef birou gr. II, birou tehnic", la U.M. 02122 București
Rezultat selectie dosare 25.04.2023
Rezultat proba scrisă 02.05.2023
Rezultat proba interviu 08.05.2023
Rezultat final concurs 11.05.2023

15.03.2023: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de personal civil contractual de "Şef birou gr. II, birou evidenţă studenţi" în cadrul microstructurii "Instrucţie şi educaţie", la U.M. 02122 București
Rezultat selectie dosare 03.04.2023
Rezultat proba scrisă 07.04.2023
Rezultat proba interviu 13.04.2023
Rezultat contestaţie proba interviu 19.04.2023
Rezultat final concurs 25.04.2023

24.06.2022: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Administrator financiar debutantîn "Compartimentul Financiar-contabil" la U.M. 02122 București
Rezultat selectie dosare 12.07.2022
Rezultat proba scrisă 19.07.2022
Rezultat final concurs 22.07.2022

24.06.2022: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Referent tr. IAîn "Compartimentul Documente Clasificate" la U.M. 02122 București
Rezultat selectie dosare 12.07.2022
Rezultat proba scrisă 19.07.2022
Rezultat proba interviu 22.07.2022
Rezultat final concurs 28.07.2022

24.06.2022: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Referent de specialitate gr. Iîn "Compartimentul Management Educaţional" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 12.07.2022
Rezultat proba scrisă 19.07.2022
Rezultat contestaţii proba scrisă 21.07.2022
Rezultat final concurs 22.07.2022

31.05.2022: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Îngrijitorîn "Formaţia transport şi deservire" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 20.06.2022
Rezultat proba practica 27.06.2022
Rezultat proba interviu 01.07.2022
- Rezultat final concurs 06.07.2022

31.05.2022: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Muncitor Calificat I (bucătar)în "Popota Studenţi" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 20.06.2022
Rezultat proba practica 27.06.2022
Rezultat proba interviu 01.07.2022
- Rezultat final concurs 06.07.2022

16.12.2021: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Îngrijitorîn "Formaţia transport şi deservire" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 04.01.2022
Rezultat proba practica 11.01.2022
Rezultat proba interviu 17.01.2022
- Rezultat final concurs 20.01.2022
- Anunţ 07.02.2022

16.12.2021: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de "Muncitor Calificat I (bucătar)în "Popota Studenţi" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 04.01.2022
Rezultat proba practica 11.01.2022
Rezultat proba interviu 17.01.2022
Rezultat final concurs 20.01.2022

21.02.2020: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de "Șofer Iîn "Formaţia transport şi deservire" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 10.03.2020
Rezultat proba scrisa 17.03.2020
Rezultat proba practica 23.03.2020
Rezultat proba interviu 27.03.2020
- Rezultat final concurs 01.04.2020
13.01.2020: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de "Îngrijitorîn "Formaţia transport şi deservire" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 30.01.2020
Rezultat proba practica 07.02.2020
Rezultat proba interviu 13.02.2020
Rezultat final concurs 19.02.2020
03.09.2019: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de "Referent de specialitate gr. Iîn "Compartimentul Achiziții Publice" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 20.09.2019
Rezultat proba scrisa 30.09.2019
- Rezultat proba interviu 04.10.2019
Rezultat final concurs 09.10.2019
14.08.2019: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de "Referent de specialitate gr. Iîn "Compartimentul Achiziții Publice" la U.M. 02122 București 
01.07.2019: Anunț privind organizarea concursului de încadrare a 5 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de "Muncitor calificat tr. I (bucătar), (4 posturi Popotă Târgu Mureș și 1 post Popotă cadre București), 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de"Muncitor calificat tr. I (ospătar), (2 posturi Popotă Târgu Mureș și 1 post Popotă cadre București)" și 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de"Muncitor necalificat tr. I, (2 posturi Popotă Târgu Mureș și 1 post Popotă cadre București)" la U.M. 02122 București 
Rezultat selectie dosare 17.07.2019
Rezultat proba practica 25.07.2019
Rezultat proba interviu 31.07.2019
Rezultate finale concurs 05.08.2019

Informații instructori militari


Metodologia pentru organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a functiilor vacante de instructori militari.
Tematica și bibliografia pentru concurs - Instructor superior Târgu Mureş.