Institutul Medico-Militar

ANUNŢUL IX
          (23.07.2021)
 
În atenţia candidaţilor de la Institutul Medico-Militar - locaţia Târgu Mureş
În urma încheierii procesului de recrutare, selecţie şi înscriere a candidaţilor la admiterea în anul universitar 2021-2022, au fost înscrişi şi validaţi, la specialitatea Medicină generală, 71 candidaţi.
ATENȚIE! Repartizarea candidaţilor pe săli, ora începerii concursului, precum şi alte detalii, se stabiliesc conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență și al Metodologiei organizării şi desfăşurării examenului de admitere al Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „G. E. Palade” Târgu Mureş (UMFST). Informațiile se afișează inclusiv pe site-ul universității (www.umfst.ro). De asemenea, candidații au obligația de a urmări în permanență comunicările ce se fac cu privire la concurs, afişate la Panoul admiterii, de la sediul UMFST, cât și pe site.
Candidaţii declaraţi ADMIS, în urma examenului, după afişarea rezultatelor finale, în data de 26.07.2021ora 830, se vor prezenta la sediul Secţiei de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, a Institutului Medico-Militar, din incinta UMFST, clădirea Medicină legală. Prezenţa fizică este obligatorie, iar fiecare persoană va avea asupra sa următoarele documente:
- dosar plic;
- fișa de înscriere și legitimația de concurs, listate la finalizarea înscrierii on-line;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și două copii;
- foaia matricolă în original și două copii;
- două fotografii tip carte de identitate (4x3);
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei), dacă aceasta nu a fost achitată online sau acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plată;
- declarația de consimțământ completată citeţ și semnată.
Candidații sunt rugați să se prezinte neînsoțiți și să respecte distanțarea socială. De asemenea este obligatorie purtarea corectă a măștii de protecție în spaţiile univesităţii, adică să acopere nasul și gura.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi RESPINS vor fi trimise la Birourile de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene din aria de domiciliu a candidaţilor iar pentru cei care au opțiunea a doua, vor fi înaintate la respectivele unităţi de învăţământ.
 
În atenţia candidaţilor de la Institutul Medico-Militar - locaţia Bucureşti
Candidații înscriși pentru ocuparea locurilor scoase la concurs la facultățile de Medicină generală, Medicină dentară şi Farmacie, vor susține examenul de admitere în spațiile special amenajate din cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București (pavilioanele B1 și B2), conform următoarelor scheme: Repartizare Sala MadgearuRepartizare Sala Titulescu.
Examenul va avea loc duminică, 25 iulieora 900, în Complexul Expoziţional ROMEXPO din Capitală. Accesul candidaţilor are loc pe la Porţile A şi B, de la ora 700, în baza legitimaţiei de concurs, a unui act de identitate (CI sau paşaport) aflat în perioada de valabilitate şi a unei măşti de protecţie, care va trebui purtată în incinta complexului expoziţional, acoperind nasul şi gura.
Rugăm candidaţii să ajungă din timp la ROMEXPO, pentru a-şi identifica sala şi locul de examen, în baza numărului de ligitimaţie.
De asemenea, candidații au obligația de a urmări în permanență comunicările ce se fac cu privire la concurs, afişate pe site-ul universităţii, la adresa: https://umfcd.ro/educatie/admitere-licenta/ultimele-noutati-admitere-licenta-2021/
Candidaţii care sunt declaraţi ADMIS, în urma susţinerii examenului de admitere, după afişarea rezultatelor, se prezintă la sediul Institutului Medico-Militar din Bucureşti str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1, luni, 26 iulieora 900, cu actul de identitate, în vederea măsurătorilor pentru uniformă. Persoanele sunt rugate să se prezinte în spațiile Institutului neînsoțiți și să respecte distanțarea socială, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, acoperind nasul şi gura.
ATENȚIE! Prezenţa candidaţilor este obligatorie!
Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi RESPINS vor fi trimise la Birourile de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene din aria de domiciliu a candidaţilor iar pentru cei care au opțiunea a doua, vor fi înaintate la respectivele unităţi de învăţământ.