Institutul Medico-Militar

Depunerea Jurămânatului militar - București

28.10.2019