Institutul Medico-Militar

 Comandantul Institutului Medico-Militar
Colonel medic conf. univ. dr. Mihail-Silviu TUDOSIE


 


Date personale:
Locul nașterii: Drobeta Turnu Severin
Data nașterii: 17 ianuarie 1968
Naționalitate: Română
Stare civilă: Căsătorit, 2 copii
 
 
Educație și formare:
Curs de management strategic al afacerilor interne în cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, februarie-iulie 2017
Medic primar medicinã internã; supraspecializare toxicologie clinicã; competențã urgențe prespitalicești – din 2008
Medic specialist medicinã internã din august 2002
Doctor în medicinã din septembrie 2001
Medic rezident medicinã internã din 1997
Absolvent al facultății de Medicinã Generală București – Institutul Medico-Militar, 1993


Experiență profesională:
Conferenţiar universitar toxicologie clinicã la Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Psihofarmacologie Clinicã a Universitãții de Medicinã și Farmacie “Carol Davila” București - Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca - din 01.10.2022
Comandant al Institutului Medico-Militar din 15.08.2016
Comandant al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare 01.09.2014 – 14.08.2016
Șef de lucrări toxicologie clinicã la Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Psihofarmacologie Clinicã a Universitãții de Medicinã și Farmacie “Carol Davila” București - Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca - din 2011 pânã în prezent
Lector de curs CU STATUT DE INVITAT în cadrul Institutului Medico-Militar - Cursuri de Toxicologie Militarã 2013 – 2016
Șef Birou Managementul Cercetãrii la Centrul de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare 01.01.2012 – 01.09.2014
Șef Laborator Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare din Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca - 2010 - 2011
Asistent universitar la Catedra de Toxicologie Clinicã a Universitãții de Medicinã și Farmacie “Carol Davila” București - Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca, 2003 - 2011
Cercetãtor Științific gradul III în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 2009
Cercetãtor Științific în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 2004 – 2009
Asistent de Cercetare Științificã în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 1997 - 2004
Preparator Catedra de Toxicologie Clinicã, 1996 – 1999, UMF “Carol Davila” București

Școala postdoctoralã:
Proiect de cercetare postdoctorală din 01.10.2010. Manager proiect Prof. Dr. Ioan Lascăr


FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere; Domeniul major de intervenție 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării; Titlul proiectului: „Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul chirurgiei reconstructive de transplant (POSTDOC-TRANSPLANT)”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64153; Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

Stagii de pregãtire în țarã și în strãinãtate:
București – 15 februarie 2006 “Tehnici moderne de anestezie generalã inhalatorie” (Avizat de Colegiul Medicilor București nr. 0632/09/02/2006)
București – 28 februarie 2006 “Actualitãți în managementul terapeutic al durerii acute postoperatorii” (Avizat de Colegiul medicilor din România cu nr. 0894/27.02.2006; certificat nr. 0119)
Timișoara - Cursul Național de Ghiduri și Protocoale în Anestezie și Terapie Intensivã, ediția a-II-a, octombrie 2004
Timișoara - Cursul Național de Ghiduri și Protocoale în Anestezie și Terapie Intensivã, ediția a-II-a, 6 – 9 octombrie 2005
Croația – Plitvice Lakes, “Basic toxicology course” 10 – 16 octombrie 2004
Ucraina – Kiev – "Intervenție medicalã de urgențã în cazuri de atac cu armã chimicã" organizat de OPCW (Organizația pentru prohibiția armelor chimice) - 20 – 25 mai 2013
Participãri anuale la congrese și conferințe de farmacologie și toxicologie și alte specialitãți medicale și medico-militare din Europa din 1994 - pânã în prezent

Distincții și premii:
Premiul - “Apariție editorialã de excepție a anului 2014” acordat de Editura Universitarã “Carol Davila” – octombrie 2014 pentru ”Intoxicația acutã cu compuși organo-fosforici. Corelații toxicocinetice și toxicodinamice”
Emblema de Onoare a Medicinei Militare – 21.08.2015
Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de "Cavaler" cu însemn pentru militari, acordat prin decretul nr. 1056 din 29.11.2017 de președintele României, Domnul Klaus-Werner Iohannis
Emblema de Onoare a Forţelor Terestre – 23.04.2021
Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de "Ofiţer" cu însemn pentru militari, acordat prin decretul nr. 1142 din 25.11.2021 de președintele României, Domnul Klaus-Werner Iohannis
Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene – 01.12.2021
Emblema de Onoare a Jurnalismului şi Relaţiilor Publice – 20.12.2021
Emblema de Onoare a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă – 11.10.2022

Limbi străine cunoscute:
Engleza
Germana