Învățământ universitar - pregătirea ofițerilor medici - filieră directă
 

Canditații declarați ADMIS în urma concursului de admitere în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și în Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, odată înmatriculați în Institutul Medico-Militar vor urma integral curicula universitară a celor două universități în paralel cu curicula prevăzută in planul de învățământ pentru modulul de pregătire medico-militară.
 

In-clasa1Învățământ postuniversitar

Cursuri de perfecționare postuniversitară, de carieră și de nivel:
1. Curs pentru medici sefi de unitate
2. Curs pentru medici sefi de mare unitate
3. Curs postuniversitar de perfecționare medico-militară pentru locotenent-colonel
4.  2019 - Curs postuniversitar de conducere a serviciilor de sănătateÎnvățământ universitar - pregătirea ofițerilor medici - filieră indirectă
 
 
 
Top