Prin structurile sale funcționale Institutul Medico-Militar are următoarele misiuni:
 

bust_carol
- Specializarea studenților militari care se pregătesc în Universitatea de Medicină și Farmacie ”CAROL DAVILA” din București și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, în Medicină Militară finalizându-se cu formarea tinerilor ofițeri medici.

- Specializarea și perfecționarea medicilor militari prin cursuri postuniversitare.

- Pregătirea ofițerilor medici în rezervă;

-Pregătirea cadrelor medico-sanitare din rețeaua civilă, în problemele specifice de acordare a asistenței medicale în timp de război, calamități naturale sau dezastre. 

Se finalizează cu:

Diplomă de licență în Medicină, Medicină dentară și Farmacie, acordată de Universitatea de Medicină și Farmacie ”CAROL DAVILA” din București și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

Acordarea primului grad de ofițer.

Certificat de absolvire pentru cursurile de carieră și de perfecționare postuniversitară medico-militară.

 
 
Top