Legislația privind organizarea și funcționarea instituției

-Legea Educației Naționale – nr. 1/2011

-Legea 87 /2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației


-Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

-Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare – dezvoltare

-Legea 384/2006 – privind statutul soldaților și gradaților profesioniști

-Ordinul M.50/2013 privint Corpul Instructorilor Militari

 

-Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

-Hotărârea nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016

 

-Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apararii

-Legea nr.53/2003 privind Codul muncii

-Hotărârea nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

 

-Legea nr. 544/2001 privind informatiile de interes public

-Hotarărea nr. 123/2002 -pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

-Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici

 

-Ordonanța nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională

-Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

 
 
Top