ANUNŢUL VI
(04.06.2021)
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti.
Candidaţii se vor prezenta la examenul de limba engleză pe data de 12 iulie cu următoarele documente (în completarea dosarului de înscriere):
  • Diplomă bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României) - original şi copie nelegalizată;
  • Foaie matricolă liceu – original şi copie nelegalizată;
  • Fotografie color tip buletin (4 buc.);
  • Dovada achitării taxei de înscriere;
    • Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicația de înscriere pe platforma UMF);
    • Scutire taxă înscriere – acte doveditoare;


ANUNŢUL V
(16.03.2021)
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar de la ambele catedre de pregătire (Bucureşti, respectiv Târgu Mureş).
A fost stabilită data examenului la Limba engleză: 12 iulie 2021.
Tematica şi bibliografia le puteţi consulta aici.
Detalii despre modul de desfăşurare a probei de examen la Limba engleză vor fi disponibile în timp util pe această pagină.
 

ANUNŢUL IV
(08.03.2021)
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar de la ambele catedre de pregătire (Bucureşti, respectiv Târgu Mureş).
A fost stabilită data examenului de admitere: 25 iulie 2021. Ora şi locul desfăşurării urmează a fi comunicate ulterior, pentru fiecare universitate în parte. Cadidaţilor de la Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” le pune la dispoziţie Calendarul Concursului de Admitere. Pentru cadidaţii de la Târgu Mureş, citiţi Anunţul III.
 


ANUNŢUL III
(08.03.2021)
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.
A fost actualizat portalul informatic „ADMITERE@UMFST”, privind admiterea în anul universitar 2021-2022, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureş. Candidaţii vor găsi informaţii despre calendarul admiterii, cursurile de pregătire pentru admitere, simulări examen, dar şi tematica şi bibliografia aferentă disciplinelor biologie şi chimie.
 

ANUNŢUL II
(28.01.2021)
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti.
A fost publicată metodologia de admitere pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Textul poate fi studiat/descărcat de aici.
 
 
ANUNŢUL I
(22.01.2021)
 
Cifra de şcolarizare
Pentru anul universitar 2021-2022, Institutului Medico-Militar îi sunt alocate 74 de locuri.
 
Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, poate fi vizualizat accesând: Plan de școlarizare

Recrutare
Pentru înscriere, în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, trebuie să contactați biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul.
Datele de contact ale centrelor militare sunt disponibile aici: Recrutare

Există şi varianta înscrierii online, de aceea întrebați personalul recrutor cum trebuie să procedați, ce documente trebuie să trimiteți și la ce adresă de e-mail.
 
Calendarul înscrierii pentru recrutare
20.01 – 05.03.2021 – înscrierea candidaților
25.01 – 09.04.2021 – selecția candidaților
01.02.2021 – 23.04.2021 – examinarea medicală
Termenele finale de întocmire a dosarelor de candidat se vor stabili după ce se vor aproba metodologiile și calendarul admiterii.
 
Mai multe detalii despre etapele pe care trebuie să le parcurgeţi pentru a urma cariera militară, găsiţi aici: https://dmru.mapn.ro/pages/view/98
Top