Rezultate finale proba scrisă - 26 iulie 2020
 

ANUNŢUL XIV
26.07.2020
 
În atenţia candidaţilor de la Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti
Informațiile referitoare la contestaţiile privind rezultatele probei scrise (puntaj) se regăsesc accesând linkul: https://umfcd.ro/anunt-contestatii-punctaj/.

Rezultate provizorii proba scrisă - 26 iulie 2020
 

ANUNŢUL XIII
26.07.2020
 
În atenţia candidaţilor de la Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti
Informațiile referitoare la contestaţiile privind întrebările scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se regăsesc accesând linkul: https://umfcd.ro/contestatii-grila-concurs-admitere-2020/.

ANUNŢUL XII
24.07.2020
 
În atenţia candidaţilor de la Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti
Informațiile privind desfășurarea Examenului de Admitere - sesiunea iulie 2020 se regăsesc accesând linkul: https://umfcd.ro/educatie/admitere-licenta/informatii-privind-desfasurarea-examenului-de-admitere-sesiunea-iulie-2020/.
Rugăm candidaţii să ajungă din timp la ROMEXPO, pentru a-şi identifica sala şi locul de examen.

Candidaţii care sunt declaraţi ADMIS, în urma susţinerii examenului de admitere, după afişarea rezultatelor, în data de 27.07.2020, se prezintă la sediul Institutului Medico-Militar din Bucureşti str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1, ora 830, cu documentele în original care le-au fost solicitate la înscriere, inclusiv 4 fotografii tip buletin (format 3x4).
Persoanele sunt rugate să se prezinte în spațiile Institutului neînsoțiți și să respecte distanțarea socială, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.

ANUNŢUL XI
22.07.2020
 
În atenţia candidaţilor de la Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti
Examenul de specialitate va avea loc duminică, 26 iulie, ora 900, în Complexul Expoziţional ROMEXPO din Capitală.
Accesul candidaţilor are loc pe la Porţile A şi B, la ora 745, în baza legitimaţiei de concurs, a unui act de identitate (CI sau paşaport) aflat în perioada de valabilitate şi a unei măşti de protecţie, care va trebui purtată în incinta complexului expoziţional, acoperind nasul şi gura.
Rugăm candidaţii să ajungă din timp la ROMEXPO, pentru a-şi identifica sala şi locul de examen, în baza numărului de ligitimaţie.
Candidaţii care sunt declaraţi ADMIS, în urma susţinerii examenului de admitere, după afişarea rezultatelor, în data de 27.07.2020, se prezintă la sediul Institutului Medico-Militar din Bucureşti str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1, ora 830, cu documentele în original care le-au fost solicitate la înscriere.
Persoanele sunt rugate să se prezinte în spațiile Institutului neînsoțiți și să respecte distanțarea socială, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.
ATENȚIE! Prezenţa candidaţilor este obligatorie!
Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi RESPINS vor fi trimise la Birourile de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene din aria de domiciliu a candidaţilor, iar pentru cei care au opțiunea a doua, dosarele vor fi înaintate la instituția respectivă.
 
În atenţia candidaţilor de la Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş
În urma încheierii procesului de recrutare, selecţie şi înscriere a candidaţilor la admiterea 2020, la Institutul Medico-Militar, la Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, au fost validaţi, la Medicină Generală, 92 candidaţi.
ATENȚIE! Repartizarea candidaţilor pe săli, ora începerii concursului, precum şi alte detalii, se stabiliesc conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență și al Metodologiei organizării şi desfăşurării examenului de admitere al UMFST Tg. Mureș. Informațiile se afișează și pe pagina de web a universității (www.umfst.ro). De asemenea, candidații au obligația de a urmări în permanență comunicările ce se fac cu privire la concurs, afişate la Panoul Admiterii, din sediul UMFST, cât și pe site-ul universității (www.umfst.ro).
Candidaţii care sunt declaraţi ADMIS, în urma susţinerii examenului de admitere, după afişarea rezultatelor, în data de 27.07.2020, se prezintă la sediul Secției de Pregătire Medico-Militară din încinta UMFST Tg. Mureş, Clădirea Medicină Legală, respectând următorul program, în ordinea strictă a clasificării, astfel: candidații de pe locurile  1-5, de la ora 830, cei clasificați pe locurile 6-10, de la ora 915, iar cei de pe locurile 11-15, de la ora 1000.
ATENȚIE! Prezenţa este obligatorie!
Candidații sunt rugați să se prezinte în spațiile universității neînsoțiți și să respecte distanțarea socială între persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, care să acopere nasul și gura.
ATENȚIE! În data de 27.07.2020, candidaţii vor avea asupra lor, următoarele:
- 1 dosar plic;
- fișa de înscriere și legitimația de concurs, listate la finalizarea înscrierii on-line;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și 2 copii xerox simple;
- foaia matricolă în original și 2 copii xerox simple;
- 2 fotografii color, tip buletin;
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei), dacă aceasta nu a fost achitată online sau acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de la plata taxei;
- declarația de consimțământ completată și semnată.
Pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere, că nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată, pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât și tipul acesteia.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi RESPINS vor fi trimise la Birourile de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene din aria de domiciliu a candidaţilor, iar pentru cei care au opțiunea a doua, dosarele vor fi înaintate la instituția respectivă.

ANUNŢUL X
20.07.2020
 
În urma încheierii procesului de recrutare, selecţie şi înscriere a candidaţilor la admiterea 2020, la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti, au fost validaţi, pe facultăţi:
 • 125 candidaţi la Medicină Generală - MApN;
 •     2 candidaţi la Medicină Generală - MAI;
 •     2 candidaţi olimpici, Medicină Generală - MApN (nu susţin examenul de specialitate);
 •     1 candidat din R. Moldova, Medicină Generală - MApN;
 •     1 candidat la Medicină Dentară - MApN;
 •     1 candidat la Farmacie - MApN.
Înscrierile pentru candidaţii de la Secţia de Pregătire Medico-Militară din Târgu Mureş continuă până pe 22 iulie, ora 1200.

ANUNŢUL IX
09.07.2020
 
În atenţia tuturor candidaţilor la Institutul Medico-Militar. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter PersonalInstitutul Medico-Militar va publica rezultatele candidaţilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui

Ca urmare a măsurilor de prevenire şi limitare a noului tip de coronavirus, lista provizorie (generată după admitere, înaintea contestațiilor), cu rezultatele concursului de specialitate, se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, numai prin afişare pe pagina de internet a Institutului Medico-Militar, la rubrica „Admitere 2020” (https://institutul-medico-militar.mapn.ro/pages/view/128).

Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale), după soluţionarea contestaţiilor. Lista definitivă (generată după soluționarea contestațiilor), va fi afişată tot electronic, pe pagina de internet amintită mai sus. 

ANUNŢUL VIII
08.07.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti.
Pentru o înţelegere mai facilă a procesului de înscriere pe platforma UMF „Carol Davila” (https://adm.umfcd.ro), Universitatea a pus la dispoziţia candidaţilor un ghid, ce poate fi consultat accesând următorul link:
https://umfcd.ro/platforma-de-inscriere-la-concursul-de-admitere-sesiunea-iulie-2020-este-online

ANUNŢUL VII
02.07.2020
 
I. În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti. Ca urmare a măsurilor de prevenire şi limitare a noului tip de coronavirus, procedura susţinerii examenului de specialitate este următoarea:
Înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format .pdf), la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, se va face exclusiv online, pe platforma dedicată examenului de  admitere, ce poate fi accesată la următoarea adresă web: https://adm.umfcd.ro.
ATENŢIE! La completarea cererii de înscriere, obligatoriu, candidaţii vor bifa căsuţa Candidaţi MAN.
Informaţii despre Calendarul Concursului de Admitere 2020, puteţi obţine de aici.
Achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți online, integrat.
Pentru confirmarea locului, candidații declarați ADMIS au obligația de a depune la sediul Institutului Medico-Militar, documentele în original în vederea înmatriculării, după un calendar ce va fi anunțat.

Documente obligatorii la înscrierea online (scanate în format .pdf):
 1. Cererea tip de înscriere, generată de aplicație şi semnată olograf de către candidat;
 2. Carte de identitate sau paşaportul (în termen de valabilitate);
 3. Certificatul de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau echivalenta. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2019-2020, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu, în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Fotografie color tip buletin;
 7. Dovada achitării taxei de înscriere (plată efectuată prin procesator de plată integrat în aplicaţie).
Categorii scutite la taxa de înscriere
Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
- adeverinţă pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate;
Candidaţi orfani de ambii părinţi; 
- certificatele de deces ale părinţilor (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
Candidaţi instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
- adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
Copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
- adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale;
Eroii Revoluţiei Române şi copiii acestora;
- documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei”.

Documentele obligatorii pentru candidaţi absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare:
a. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
b. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget/taxă) pe întreaga perioadă a studiilor de licenţă anterior absolvite;
c. Documentele doveditoare în funcţie de categoria de candidaţi.

Candidat olimpic
Diplomă olimpic în cazul candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune), la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.C., precum si la olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de M.E.C., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.
 

II. În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş. Ca urmare a măsurilor de prevenire şi limitare a noului tip de coronavirus, procedura susţineţii examenului de specialitate este următoarea:
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Va avea loc în perioada 13-22 iulie 2020, prin intermediul portalului de înscriere online (24h din 24h), accesibil de pe pagina principală a site-ului Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (pe scurt, UMFST), www.umfst.ro.
ATENȚIE! Orice informație referitoare la documentele necesare pentru înscrierea candidaților pe platforma online a UMFST Tg. Mureș, sau despre proba scrisă, poate fi solicitată de la reprezentantul Secției de Pregătire Medico-Militară Tg. Mureș, la numărul de telefon 0727 821 716.
În vederea înscrierii pe platforma online fiecare candidat va fi contactat telefonic de un reprezentant al Secției. La finalul  înscrierii, pe platforma online, fiecare candidat v-a primi din partea UMFST, un mesaj de confirmare si altul de validare, pe e-mail, care va cuprinde fișa de înscriere și legitimația de concurs (documente ce vor fi listate de candidat la finalizarea înscrierii on-line).
Taxa de înscriere la examen este de 200 lei
Modalități de achitare a taxei de admitere 
 • Recomandantă este varianta online, prin intermediul portalului de înscriere al UMFST;
 • Prin virament bancar, în contul: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST), str. Gh. Marinescu nr. 38, localitatea Târgu Mureș, județul Mureș, cod poștal 540139, cod fiscal 4322742, cont IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX, deschis la: Trezoreria Târgu Mureș.
ATENȚIE! Nu se acceptă plata prin mandat poștal!
Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere
Candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial. De asemenea, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Târgu Mureș.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE
În data de 26.07.2020 – în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea asupra lor:
 – cartea de identitate (original, în termen de valabilitate) și legitimatia de concurs (listată la finalizarea înscrierii on-line).
Candidații pentru Medicină militară susțin examenul împreună cu cei de la Medicină civilă, dar pe locurile alocate Ministerului Apărării Naționale.
ATENȚIE! Repartizarea candidaţilor pe săli, ora începerii concursului, precum şi alte detalii, se stabiliesc conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență și al Metodologiei organizării şi desfăşurării examenului de admitere al UMFST Tg. Mureș. Informațiile se afișează și pe pagina de web a universității (www.umfst.ro). De asemenea, candidații au obligația de a urmări în permanență comunicările ce se fac cu privire la concurs, afişate la Panoul Admiterii, din sediul UMFST, cât și pe site-ul universității (www.umfst.ro).

AFIȘAREA REZULTATELOR
Candidaţii care sunt declaraţi ADMIS, în urma susţinerii examenului de admitere, după afişarea rezultatelor, în data de 27.07.2020, se prezintă la sediul Secției de Pregătire Medico-Militară din încinta UMFST Tg. Mureş, Clădirea Medicină Legală, respectând următorul program, în ordinea strictă a clasificării candidaților, astfel: candidații de pe locurile  1-5, de la ora 830, cei clasificați pe locurile 6-10, de la ora 915, iar cei de pe locurile 11-15, de la ora 1000.
ATENȚIE! Prezenţa este obligatorie!
Candidații sunt rugați să se prezinte în spațiile universității neînsoțiți și să respecte distanțarea socială între persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, care să acopere nasul și gura.
ATENȚIE! În data de 27.07.2020, candidaţii vor avea asupra lor, următoarele:
- 1 dosar plic;
- fișa de înscriere și legitimația de concurs, listate la finalizarea înscrierii on-line;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și 2 copii xerox simple;
- foaia matricolă în original și 2 copii xerox simple;
- 2 fotografii color, tip buletin;
- dovada achitării taxei de înscriere (200 lei), dacă aceasta nu a fost achitată online sau acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de la plata taxei;
- declarația de consimțământ completată și semnată.
Pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe proprie răspundere, că nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată, pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât și tipul acesteia.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi RESPINS vor fi trimise la Birourile de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene din aria de domiciliu a candidaţilor, iar pentru cei care au opțiunea a doua, dosarele vor fi înaintate la instituția respectivă.

NOTĂ: Informatiile de mai sus se referă strict pentru candidații înscriși la programul de studiu Medicină militară, care au parcurs probele eliminatorii la Centrele Zonale de Selecție şi Orientate, pentru ocuparea locurilor alocate Ministerului Apararii Naționale.

ANUNŢUL VI
24.06.2020
 
Ca urmare a măsurilor de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu noul tip de coronavirus, în baza deciziei D.G.M.R.U nr. 14 din 18.06.2020, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior militar în anul universitar 2020-2021, proba scrisă eliminatorie de Limba engleză, din cadrul admiterii la Institutul Medico-Militar, nu va mai avea loc.
 
Candidaţii vor susţine doar examenul de specialitate, în conformitate cu calendarul şi metodologiile celor două universităţi partenere (U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, respectiv U.M.F.S.T. „G. E. Palade” Târgu Mureş).

ANUNŢUL V
09.06.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti şi Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.
 
- Probă scrisă de Limba engleză, pentru Admiterea 2020, se va desfășura în data de 16.07.2020, ora 800, la sediul Institutului Medico-Militar din București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sect. 1. Sunt declarați ADMIȘI candidații care obțin la examenul de Limba engleză, cel puțin nota 600. Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.
 
- Probele specifice domeniilor „Medicină generală”, „Medicină dentară”, „Farmacie”, pentru candidaţii Institutului Medico-Militar, se vor susţine în data de 26.07.2020, la instituţiile de învăţământ organizatoare, conform metodologiilor celor două universităţi partenere.

ANUNŢUL IV
06.04.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti şi Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.
Şi anul acesta, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, pregăteşte simularea Examenului de Admitere la Medicină, împreună cu Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti (SSMB), pentru anul universitar 2020-2021.
Faţă de ediţiile anterioare, ca urmare a măsurilor actuale impuse de pandemia COVID-19, organizatorii vor pune la dispoziţia celor interesaţi o ediţie integral în mediul virtual, pe o platformă care va permite afişarea subiectelor şi a rezultatelor de la candidaţi în timpul special dedicat examenului.
Amănunte despre ediţia a XI-a a Simulării Admiterii la Facultatea de Medicină, din cadrul UMF „Carol Davila”, obţineţi de aici.
Într-o formulă asemănătoare se va desfăşura şi simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care va avea loc pe 17 mai.
Informațiile referitoare la platforma online care va fi utilizată și detaliile cu privire la înscriere, vor fi prezentate de către organizatorii simulării în data de 14 aprilie 2020, începând cu ora 1800, la UMFST Live.
De asemenea, invităm elevii să urmărească site-ul simulare.lstgm.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile, despre simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

ANUNŢUL III
05.02.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti. A fost publicată metodologia de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Textul poate fi studiat/descărcat de aici.
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş. Au fost publicate tematica, bibliografia şi alte informaţii relevante despre admiterea în anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Citiţi aici.

ANUNŢUL II
30.01.2020
 
Condiții
Admiterea la Institutul Medico-Militar se face în baza selecţiei din Centrele Militare Zonale şi apoi, prin concurs, pe discipline, în funcţie de specialitatea aleasă, la centrele de examinare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti sau ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Admiterea presupune parcurgerea a trei mari etape şi anume:

Prima etapă (selecţia)
Recrutarea cuprinde verificarea îndeplinirii criteriilor generale şi specifice, efectuarea unei examinări medicale la un spital militar, întocmirea dosarului de candidat cu documentele specificate de către Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal/Judeţean. Lista Centrelor Militare Zonale/Judeţene poate fi consultată aici.
 
Anul acesta a fost prelungit termenul pentru înscrierea şi evaluarea aptitudinală a canditaţilor pentru învăţământul universitat militar. În cazul Institutului Medico-Militar, termenul limită, în vederea susținerii probelor de selecție aptitudinală generală (psihologice și fizice) este 27 martie 2020. Candidații înscriși vor fi programați pentru susținerea probelor de selecţie, până cel târziu în data de 30 mai 2020.
 
Selecţia cuprinde desfăşurarea următoarelor probe, fiecare dintre ele având caracter obligatoriu şi eliminatoriu, în următoarea ordine:
1. Testul psihologic
2. Probele sportive
 
1. şi 2. Testul psihologic şi probele sportive se vor desfășura în unul din cele patru Centre Zonale de Selecție și Orientare din ţară. Detalii despre aceste două probe, precum şi locaţiile Centrelor Zonale de Selecţie şi Orientare, în funcţie de judeţele de domiciliu ale candidaţilor, se pot obţine de aici.
Numai cei declaraţi ADMIŞI la aceaste două probe se pot prezenta la următoarele două etape.
Reţineţi! Institutul Medico-Militar nu are nicio competenţă în organizarea, susţinerea şi elaborarea baremelor probelor aptitudinale eliminatorii.
 
Etapa a doua (examenul la engleză)
Proba scrisă de Limba engleză, pentru admiterea în anul de învăţământ 2020-2021, se va desfășura la o dată ce va fi comunicată din timp pe site-ul şi la sediul Institutului Medico-Militar din București.
Sunt declarați ADMIŞI la această probă candidații care obțin cel puțin nota 6,00.

Atenţie! Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.

Etapa a treia (examenele de specialitate)
La această fază au acces numai candidaţii declarați ADMIŞI la etapa precedentă. Examenele se desfășoară la facultăţile de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti sau ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, după opţiunea candidatului privind catedra unde doreşte să studieze (Bucureşti, respectiv Târgu Mureş), în conformitate cu tematica și metodologia proprie a celor două universități.
Examenele propriu-zise vor avea loc la datele şi în locaţiile ce vor fi anunţate la sediul şi pe site-urile celor două universităţi, în timp util.
Recomandăm tuturor candidaţilor să urmărească periodic secţiunea Admitere 2020, de pe site-urile celor două instituţii de învăţământ superior.

ANUNŢUL I
16.01.2020


Cifra de şcolarizare
Pentru anul universitar 2020-2021, Institutul Medico-Militar are aprobată o cifră de școlarizare constituită
din 48 de locuri, distribuite după cum urmează:
 
Instituţia militară de învăţământ Domeniul de licenţă/
masterat/
doctorat
Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze
provizoriu/Programul de studii universitare de
masterat/Arma/Specialitatea militară
Ministerul Apărării Naţionale
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
ordine publică şi securitate naţională
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Total
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală * Bucureşti
29
 
Tg. Mureş
15
Bucureşti
2
 
Tg. Mureş
0
 
31
 
 
15
Medicină dentară Bucureşti
1
0 1
Farmacie Bucureşti
1
0 1
    Total 48
* 1 loc pentru R. Moldova (din locurile MApN – Direcţia Medicală)
 
 
Top