ANUNŢUL IV
06.04.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti şi Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş.
Şi anul acesta, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, pregăteşte simularea Examenului de Admitere la Medicină, împreună cu Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti (SSMB), pentru anul universitar 2020-2021.
Faţă de ediţiile anterioare, ca urmare a măsurilor actuale impuse de pandemia COVID-19, organizatorii vor pune la dispoziţia celor interesaţi o ediţie integral în mediul virtual, pe o platformă care va permite afişarea subiectelor şi a rezultatelor de la candidaţi în timpul special dedicat examenului.
Amănunte despre ediţia a XI-a a Simulării Admiterii la Facultatea de Medicină, din cadrul UMF „Carol Davila”, obţineţi de aici.
Într-o formulă asemănătoare se va desfăşura şi simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care va avea loc pe 17 mai.
Informațiile referitoare la platforma online care va fi utilizată și detaliile cu privire la înscriere, vor fi prezentate de către organizatorii simulării în data de 14 aprilie 2020, începând cu ora 1800, la UMFST Live.
De asemenea, invităm elevii să urmărească site-ul simulare.lstgm.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile, despre simularea Examenului de Admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

ANUNŢUL III
05.02.2020
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire şi Perfecţionare Medico-Militară Bucureşti. A fost publicată metodologia de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Textul poate fi studiat/descărcat de aici.
 
În atenţia candidaţilor la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş. Au fost publicate tematica, bibliografia şi alte informaţii relevante despre admiterea în anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Citiţi aici.

ANUNŢUL II
30.01.2020
 
Condiții
Admiterea la Institutul Medico-Militar se face în baza selecţiei din Centrele Militare Zonale şi apoi, prin concurs, pe discipline, în funcţie de specialitatea aleasă, la centrele de examinare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti sau ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Admiterea presupune parcurgerea a trei mari etape şi anume:

Prima etapă (selecţia)
Recrutarea cuprinde verificarea îndeplinirii criteriilor generale şi specifice, efectuarea unei examinări medicale la un spital militar, întocmirea dosarului de candidat cu documentele specificate de către Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal/Judeţean. Lista Centrelor Militare Zonale/Judeţene poate fi consultată aici.
 
Anul acesta a fost prelungit termenul pentru înscrierea şi evaluarea aptitudinală a canditaţilor pentru învăţământul universitat militar. În cazul Institutului Medico-Militar, termenul limită, în vederea susținerii probelor de selecție aptitudinală generală (psihologice și fizice) este 27 martie 2020. Candidații înscriși vor fi programați pentru susținerea probelor de selecţie, până cel târziu în data de 30 mai 2020.
 
Selecţia cuprinde desfăşurarea următoarelor probe, fiecare dintre ele având caracter obligatoriu şi eliminatoriu, în următoarea ordine:
1. Testul psihologic
2. Probele sportive
 
1. şi 2. Testul psihologic şi probele sportive se vor desfășura în unul din cele patru Centre Zonale de Selecție și Orientare din ţară. Detalii despre aceste două probe, precum şi locaţiile Centrelor Zonale de Selecţie şi Orientare, în funcţie de judeţele de domiciliu ale candidaţilor, se pot obţine de aici.
Numai cei declaraţi ADMIŞI la aceaste două probe se pot prezenta la următoarele două etape.
 
Etapa a doua (examenul la engleză)
Proba scrisă de Limba engleză, pentru admiterea în anul de învăţământ 2020-2021, se va desfășura la o dată ce va fi comunicată din timp pe site-ul şi la sediul Institutului Medico-Militar din București.
Sunt declarați ADMIŞI la această probă candidații care obțin cel puțin nota 6,00.

Atenţie! Nota obținută la acestă probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere.

Etapa a treia (examenele de specialitate)
La această fază au acces numai candidaţii declarați ADMIŞI la etapa precedentă. Examenele se desfășoară la facultăţile de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti sau ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, după opţiunea candidatului privind catedra unde doreşte să studieze (Bucureşti, respectiv Târgu Mureş), în conformitate cu tematica și metodologia proprie a celor două universități.
Examenele propriu-zise vor avea loc la datele şi în locaţiile ce vor fi anunţate la sediul şi pe site-urile celor două universităţi, în timp util.
Recomandăm tuturor candidaţilor să urmărească periodic secţiunea Admitere 2020, de pe site-urile celor două instituţii de învăţământ superior.
 

ANUNŢUL I
16.01.2020


Cifra de şcolarizare
Pentru anul universitar 2020-2021, Institutul Medico-Militar are aprobată o cifră de școlarizare constituită
din 48 de locuri, distribuite după cum urmează:
 
Instituţia militară de învăţământ Domeniul de licenţă/
masterat/
doctorat
Specializarea acreditată sau autorizată să funcţioneze
provizoriu/Programul de studii universitare de
masterat/Arma/Specialitatea militară
Ministerul Apărării Naţionale
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Alte structuri din cadrul sistemului de apărare,
ordine publică şi securitate naţională
(cu fonduri asigurate
de la buget)
Total
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală * Bucureşti
29
 
Tg. Mureş
15
Bucureşti
2
 
Tg. Mureş
0
 
31
 
 
15
Medicină dentară Bucureşti
1
0 1
Farmacie Bucureşti
1
0 1
    Total 48
* 1 loc pentru R. Moldova (din locurile MApN – Direcţia Medicală)
 
 
Top