Colonel medic, șef de lucrări dr.  Mihail-Silviu TUDOSIE
 

Comandantul Institutului Medico-Militar
 

Date personale:
Data nașterii: 17.01.1968;
Locul nașterii: Drobeta Turnu Severin;
Naționalitate: Română;
Stare civilă: Căsătorit, 2 copii

Educație și formare:
 • Curs de management strategic al afacerilor interne în cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, februarie-iulie 2017
 • Medic primar medicinã internã; supraspecializare toxicologie clinicã; competențã urgențe prespitalicești – din 2008
 • Medic specialist medicinã internã din august 2002.
 • Doctor în medicinã din septembrie 2001.
 • Medic rezident medicinã internã din 1997.
 • Absolvent al facultății de Medicinã Generală București – Institutul Medico-Militar, 1993 .
Experiență profesională: 
 • Comandant al Institutului Medico-Militar din 15.08.2016.
 • Comandant al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare 01.09.2014 – 14.08.2016.
 • Șef de lucrări toxicologie clinicã la Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Psihofarmacologie Clinicã a Universitãții de Medicinã și Farmacie “Carol Davila” București - Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca - din 2011 pânã în prezent.
 • Lector de curs CU STATUT DE INVITAT în cadrul Institutului Medico-Militar - Cursuri de Toxicologie Militarã 2013 – 2016
 • Șef Birou Managementul Cercetãrii la Centrul de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare 01.01.2012 – 01.09.2014
 • Șef Laborator Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare din Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca - 2010 - 2011
 • Asistent universitar la Catedra de Toxicologie Clinicã a Universitãții de Medicinã și Farmacie “Carol Davila” București - Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca, 2003 - 2011.
 • Cercetãtor Științific gradul III în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 2009
 • Cercetãtor Științific în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 2004 – 2009
 • Asistent de Cercetare Științificã în Laboratorul de Toxicologie Clinicã al Centrului de Cercetãri Stiințifice Medico-Militare dislocat în Spitalul Clinic de Urgențã Floreasca – 1997 - 2004
 • Preparator Catedra de Toxicologie Clinicã, 1996 – 1999, UMF “Carol Davila” București.

Școala postdoctoralã:
 • Proiect de cercetare postdoctorală din 01.10.2010. Manager proiect Prof. Dr. Ioan Lascăr

FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere; Domeniul major de intervenție 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării; Titlul proiectului: „Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul chirurgiei reconstructive de transplant (POSTDOC-TRANSPLANT)”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64153; Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

Stagii de pregãtire în țarã și în strãinãtate :
 • București – 15 februarie 2006 “Tehnici moderne de anestezie generalã inhalatorie” (Avizat de Colegiul Medicilor București nr. 0632/09/02/2006)
 • București – 28 februarie 2006 “Actualitãți în managementul terapeutic al durerii acute postoperatorii” (Avizat de Colegiul medicilor din România cu nr. 0894/27.02.2006; certificat nr. 0119)
 • Timișoara - Cursul Național de Ghiduri și Protocoale în Anestezie și Terapie Intensivã, ediția a-II-a, octombrie 2004
 • Timișoara - Cursul Național de Ghiduri și Protocoale în Anestezie și Terapie Intensivã, ediția a-II-a, 6 – 9 octombrie 2005
 • Croația – Plitvice Lakes, “Basic toxicology course” 10 – 16 octombrie 2004
 • Ucraina – Kiev – Intervenție medicalã de urgențã în cazuri de atac cu armã chimicã” organizat de OPCW (Organizația pentru prohibiția armelor chimice)- 20 – 25 mai 2013
 • Participãri anuale la congrese și conferințe de farmacologie și toxicologie și alte specialitãți medicale și medico-militare din Europa din 1994 - pânã în prezent.
Distincții și premii:
 • Premiul - “Apariție editorialã de excepție a anului 2014” acordat de Editura Universitarã “Carol Davila” – octombrie 2014 pentru ”Intoxicația acutã cu compuși organo-fosforici. Corelații toxicocinetice și toxicodinamice”
 • Emblema de onoare a Medicinei Militare – 21.08.2015
 • Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de "Cavaler" cu însemn pentru militari, acordat prin decretul nr. 1056 din 29.11.2017 de președintele României, Domnul Klaus-Werner Iohannis.
Limbi străine cunoscute:
 • Engleza
 • Germana
 
 
Top